Những yêu cầu bắt buộc đối với Chiến dịch quảng cáo mua sắm

Yêu cầu đối với Chiến dịch mua sắm

Bạn sẽ cần đáp ứng một vài yêu cầu để có thể thiết lập Chiến dịch mua sắm và tạo Quảng cáo mua sắm.

Lưu ý: Tại các quốc gia nằm trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sỹ, bạn tham gia Quảng cáo mua sắm qua một hoặc nhiều Dịch vụ so sánh giá tùy theo lựa chọn của bạn. Một số CSS thay bạn quản lý dữ liệu sản phẩm và chiến dịch của bạn, trong khi một số CSS khác cung cấp các công cụ giúp bạn tự quản lý thiết lập của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo bằng Dịch vụ so sánh giá ở châu Âu tại đây

Tài khoản Google

Bạn sẽ cần thiết lập tài khoản Google Merchant Center và Google AdWords, sau đó liên kết chúng với nhau.

Chính sách

Nội dung của bạn cho Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo mua sắm cần tuân thủ Chính sách Google Mua sắm, chính sách này khác với Chính sách quảng cáo với AdWords. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng loại hình kinh doanh, sản phẩm, chương trình khuyến mãi và trang web của bạn đáp ứng các yêu cầu dành cho Google Mua sắm trước khi bắt đầu quảng cáo.

Dữ liệu sản phẩm

Bạn cần gửi cho chúng tôi dữ liệu sản phẩm cập nhật định kỳ ít nhất 30 ngày một lần. Dữ liệu này cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng dữ liệu của chúng tôi. Các tiêu chuẩn này được đặt ra để giúp mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm tốt nhất và chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn nhằm giúp quảng cáo của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Các tiêu chuẩn gửi dữ liệu sản phẩm có trong Đặc điểm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Bạn sẽ sử dụng Merchant Center để thường xuyên gửi dữ liệu sản phẩm.

Trả lời

Thibft kế web bởi Hoangweb.com